De tentoonstellingen

Er zijn verschillende TENTOONSTELLINGEN gepland rond het jubileum van de fusie van de gemeenten:

Het archief van de stad Brussel

Inventarisatie en bewaring van de archieven van Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek.
De archieven van deze drie gemeenten van vóór 1921 zijn momenteel weinig bekend en moeilijk toegankelijk.

In het kader van de 100e verjaardag van de fusie van de gemeenten zal de Archiefdienst van de Stad Brussel zich inspannen om deze documenten te inventariseren en onder de aandacht te brengen bij het publiek, met name via de website.
Tot 31.01.2022 – archives.bruxelles.be.

Tentoonstelling met getuigenissen van inwoners

Het Museum van de Stad Brussel doet onderzoek naar de identiteit van de huidige inwoners van de drie voormalige gemeenten: Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren. De verzamelde getuigenissen worden gearchiveerd door het Archief van de Stad Brussel. Vervolgens zal een selectie worden gemaakt op basis van tien thema’s (erfgoed, huisvesting, mobiliteit, onderwijs, enz.).

Deze zal worden gepubliceerd op een website en vormt het onderwerp van tentoonstellingen in de betrokken gemeenten.

Het betreft met andere woorden een participatief project dat in vier fasen zal verlopen

  1. Ontmoetingen met de bewoners zullen ons in de eerste plaats in staat stellen mondelinge en fotografische getuigenissen te verzamelen. In Laken staan ze gepland voor maart en april, in Neder-Over-Heembeek voor mei en in Haren voor juni.
  2. Deze getuigenissen zullen worden gearchiveerd door het Archief van de Stad Brussel.
  3. In mei (in Laken), juni (in NOH) en juli (in Haren) zal een selectie worden belicht op de website van het Museum van de Stad Brussel: www.brusselscitymuseum.brussels. Drie plaatselijke verenigingen (Laken Ontdekt, LACA en De Groene Wandeling) zullen er een zorgvuldige historische synthese bij maken.
  4. Ter afronding van dit mooie initiatief zullen in de plaatselijke culturele centra tentoonstellingen worden gehouden:
Laken
  • Van 4 tot 25.09: GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107 Van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 u. – zaterdag van 10 tot 12 u.
  • Van 1 tot 31.10: Maison de la Création, E. Bockstaelplein alle dagen van 11 tot 17 u.
Neder-Over-Heembeek
  • Van 1 tot 29 oktober: GC Nohva, Lendrik, Peter Benoitplein 22 Maandag en vrijdag van 9 tot 19 u. – dinsdag, woensdag, donderdag van 9 tot 17 u., zaterdag van 9 tot 12 u.
  • Van 4 tot 30.11: Maison de la Création, Saint-Nikolaasplein alle dagen van 11 tot 17 u.
Haren
  • Van 12 tot 30.11: GC De Linde, Cortenbachstraat 7 alle dagen van 11 tot 18 u.
BME asbl/vzw

Magdalenasteenweg 51
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 318 64 70

Contact
BME asbl/vzw

Magdalenasteenweg 51
1000 Brussel

Telefoon

+32 (0)2 318 64 70

Contact

Facebook
Instagram